Sahabat, Apakah Anda Punya Suatu Unit Usaha ?

Ternyata apabila diakumulasi selama 1 tahun ,
hasil keuntungan unit usaha tersebut WAJIB dikeluarkan zakatnya.
Zakat yang dikeluarkan disebut dengan

ZAKAT PERDAGANGAN

Zakat Perdagangan =Zakat Perniagaan = Zakat Usaha= TIJARAH

ZAKAT PERDAGANGAN adalah  suatu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta niaga. sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan legal.

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. ( QS Al-Baqarah : 267 )

MENGAPA ZAKAT DI TEMPAT KAMI ?

Lembaga Berpengalaman & Profesional

Lembaga Berpengalaman & Profesional

Hasil Laporan Transparan & Kredibel

Hasil Laporan Transparan & Kredibel

Penyaluran bersifat Amanah dengan Sasaran yang tepat

Penyaluran bersifat Amanah dengan Sasaran yang tepat

Lembaga Zakat dengan Akad yang Tepat

Lembaga Zakat dengan Akad yang Tepat

Proses Cepat Efektif & Mudah

Proses Cepat Efektif & Mudah

ZAKAT PERDAGANGAN

 1. Aset perniagaan seperti bangunan, mesin produksi, mobil operasional, dan lain-lain tidak terkena kewajiban zakat.
 2. Harta perniagaan bisa berupa barang yang akan ia jual atau sewakan dan uang yang ia dapatkan dari perdagangan yang ia lakukan.
 3. Usaha tersebut telah berjalan selama 1 tahun
 4. Berlaku untuk perdagangan secara individu atau badan usaha ( CV, PT, koperasi)
 5. Bebas dari hutang

Bagaimana Cara Menghitung Zakat Perdagangan ?

Zakat perdagangan = (Modal yang diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) – (Hutang Jatuh Tempo + Kerugian)  x 2,5%

Kapan Bidang Perdagangan dikenai Zakat ?

Ketika Telah Mencapai Masa Haul 1 Tahun

Ketika Telah Mencapai Nishab 85 gram emas

Contoh Perhitungan :

Bapak Andri  memiliki aset usaha senilai Rp 200.000.000 dengan hutang jangka pendek senilai Rp 50.000.000. Jika harga emas saat ini Rp 903.000/gram, maka nisab zakat adalah senilai Rp 76.755.000. Dari perhitungan ini, dapat kita simpulkan bahwa Bapak Andri  SUDAH WAJIB ZAKAT atas usaha berdagangnya.
Sehingga , Zakat perdagangan yang perlu Bapak Andri bayarkan dapat dihitung sebagai berikut :  2,5% x (Rp 200.000.000 – Rp 50.000.000) = Rp 3.750.000.

NIAT KETIKA MENYALURKAN ZAKAT

“Nawaitu an ukhrija zakata maali fardhan lillahi ta’aala.”

: Aku niat mengeluarkan zakat hartaku fardhu karena Allah Ta’ala.

 CUKUP DENGAN MENYISIHKAN 1/40 DARI HARTA YANG DIMILIKI

PAHALA AKAN SEMAKIN MEMBERKAHI USAHA KITA

HIKMAH ZAKAT DALAM KEHIDUPAN

 • Sebagai Pembersihan Harta

  “Zakat digunakan sebagai cara mensucikan harta pribadi yang telah kita peroleh. Harapannya, dengan berzakat harta yang kita miliki dapat dibantu untuk tersucikan .”

 • Sebagai Pembersih Hati & Jiwa

  “Zakat digunakan sebagai cara mensucikan hati & jiwa dari berbagai sifat buruk baik yang nampak maupun tidak nampak. Harapannya, dengan berzakat jiwa dan hati kita akan terbantu menjadi bersih dan terhindar dari penyakit hati serta kemelekatan kepada harta benda dunia.”

 • Sebagai Solusi Mensejahterakan Masyarakat

  “Zakat digunakan sebagai solusi untuk memberikan uluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan baik dari kalangan fakir miskin, dhuafa, para yatim-piatu serta golongan lainnya yang berhak menerima kebermanfaatan zakat. Harapannya, dengan berzakat masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan yang tepat.”

 • Sebagai Ungkapan Rasa Syukur

  “ Zakat digunakan sebagai salah satu ucapan syukur sekaligus tanda terima kasih kepada Allah Ta’ala yang telah memberikan rahmat serta kasih sayangnya melalui harta tersebut. Harapannya, dengan berzakat kita semua dapat merenungkan betapa banyaknya karunia Allah kepada para hambanya.”

 • Sebagai Tanda Mempererat Tali Persaudaraan

  “ Zakat dapat digunakan sebagai cara mendekatkan sekaligus menumbuhkan kasih sayang & pergaulan antar sesama. Harapannya, dengan berzakat kerukunan dan kebersamaan antar sesama menjadi terjaga.”

PERNIAGAAN BERJALAN
ZAKAT DITUNAIKAN
SALURKAN SEKARANG JUGA