Uncategorized

sejarah zakat

Zakat dalam Sejarah Indonesia

Zakat dalam Sejarah Indonesia Dalam konteks sejarah selaku pendidikan, kita pantas menilik pertumbuhan zakat di Indonesia lebih jauh. Terdapat catatan kuno yang ditulis Denys Lombard dalam Silang Budaya. Ia berkata bahwa zakat menjadi energi tarik dakwah, disebabkan keadaan muslim yang minoritas dikala masuknya Islam di Indonesia. Maka dari itu, zakat diberikan kepada orang yang memerlukan.

Zakat dalam Sejarah Indonesia Read More »

Keutamaan Mengamalkan Sedekah Subuh secara Rutin

Keutamaan Mengamalkan Sedekah Subuh secara Rutin “Kalian sekali-kali tidak akan sampai menggapai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menginfakkan sebahagian harta yang kalian cintai. Serta apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS Ali Imran : 93) Sedekah ialah jenis amalan yang bertujuan untuk mensucikan harta. Berbeda dengan salat serta puasa yang ditetapkan

Keutamaan Mengamalkan Sedekah Subuh secara Rutin Read More »

Infaq Online di Masa Digitalisasi

Infaq Online di Masa Digitalisasi Infaq merupakan penghasilan sebagian dari harta ataupun pemasukan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi, infaq merupakan salah satu kerutinan yang tidak sempat ditinggalkan Rasulullah semasa hidupnya. Berbeda dengan zakat. Infaq dapat diberikan kepada siapa saja, tidak terbatas pada anak yatim, miskin,

Infaq Online di Masa Digitalisasi Read More »

Metode Bersedekah : Sederhana Membawa Berkah

Sedekah Itu, Sederhana namun Membawa Berkah “ Bersegeralah bersedekah, karena bala musibah tidak akan bisa mendahului sedekah.”( HR. Imam Baihaqi) Apa Arti Sedekah? Sedekah itu sederhana. Sedekah itu tidak melulu dalam wujud harta. Namun mencakup amal ataupun perbuatan baik kepada orang lain. Kamu senyum kepada orang lain dikala berpapasan di jalan saja itu telah sedekah.

Metode Bersedekah : Sederhana Membawa Berkah Read More »