Tahukah Anda 2,5% Dari Harta Anda Sangat Berguna Bagi Mereka

para santri penghafal quran

Setiap 2.5% Zakatmu, bisa membantu para santri penghafal Qur’an

Online Permudah Anda

Waktu & Tenaga anda akan lebih efektif menunaikan zakat hanya lewat online. Proses cepat, mudah & transaksi resmi terdaftar dari lembaga Baznas Indonesia. Akad anda akan dipandu & diterima oleh admin amil kami yang bertugas. Selanjutnya petugas amil kami yang akan menyelesaikan proses administrasi akad zakat anda secara tertulis.

Macam Macam Zakat

Zakat Fitrah

Salah satu kewajiban umat muslim ialah membayar zakat fitrah. Waktu terbaik untuk pembayaran zakat fitrah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ialah zakat fitrah ditunaikan sejak tenggelamnya matahari di akhir Ramadhan hingga sebelum sholat Idul Fitri.
Lewat dari waktu tersebut, hukum pembayaran zakat fitrah menjadi makruh dan haram. Bersihkan jiwa anda & keluarga yang anda tanggung nafkahnya dengan menunaikan zakat fitrah sebelum hari fitri tiba. 

Zakat Maal

Berbeda dengan zakat fitrah yang hanya ditunaikan saat Ramadhan, waktu pengeluaran zakat maal tidak terikat waktu. Jadi, bisa ditunaikan sepanjang tahun selama syarat zakat terpenuhi.
Sudah membayar zakat untuk mensucikan hartamu? Jangan lupa membayar zakat maal untuk harta berikut; Emas dan Perak, Penghasilan / Profesi, Hewan Ternak, Hasil Pertanian, Harta Perniagaan, Hasil Pertambangan dan Kekayaan Laut, Rikaz (Harta Terpendam), Hasil Penyewaan Asset, Hasil Saham dan Obligasi.

Orang Yang Berhak Menerima Zakat

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, yang dibujuk hatinya,untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Lagi Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah:60).

Ada 8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat, Yaitu

Tentang Kami

Zakat Indonesia merupakan Platform Bayar Zakat secara online dalam pengelolaan Rumah Tahfidz Al-fatihah. Kami menyediakan platform pembayaran Zakat online bertujuan untuk mempermudah siapa saja, kapan saja, dan dimana saja untuk membayar zakat. Tujuannya agar semakin banyak orang yang akan membayar zakat dan bisa membantu perekonomian mereka yang membutuhkan.

Rumah Tahfidz Al-Fatihah sendiri adalah lembaga pendidikan Al-Qur’an untuk anak-anak yang sudah berdiri sejak tahun 2016. “Menjadikan Anak-Anak Sholeh Penghafal Al-Qur’an.”

Saat ini Rumah Tahfidz Al-Fatihah ada 6 cabang di Kota Semarang dan total ada 560an santri anak-anak. Kami yakin dengan hadirnya anak-anak penghafal Al-Qur’an, akan menjadi generasi penerus bangsa dan agama yang berakhlakul karimah. Aamiin.

Mengapa Harus Berzakat Di Zakat Indonesia?

Tentukan pilihan zakat anda

* klik disini untuk melihat deskripsi

Setiap simpanan harta emas atau perak milik anda yang telah mencapai ukuran nisab mulai dari 85 gram wajib untuk anda zakati sebesar 2,5% setelah mencapai haul selama setahun

Bersihkan jiwa anda & keluarga yang anda tanggung nafkahnya dengan menunaikan zakat fitrah sebelum hari fitri tiba

Ada hak yang harus anda bayarkan untuk zakat setiap pendapatan gaji maupun penghasilan kotor anda bulanan maupun tahunan. Bersihkan dengan zakat penghasilan

Zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Yang dikelola sendiri maupun yang berbentuk PT

Zakat tabungan adalah zakat yang dikeluarkan dari tabungan yang kita miliki selama tabungan tersebut berupa harta yang memenuhi kriteria zakat.

Jika anda mengalami kesulitan untuk menentukan jenis zakat yang harus anda keluarkan segera konsultasikan kepada kami dengan menekan tombol klik dibawah ini

Fokus Layanan Lembaga Zakat Indonesia

Manfaat Berzakat

mil

makin puas dengan kenyamanan yang kami hadirkan

Aman

Transparan

Amanah

Mudah

Resmi

Teraudit

CEPAT

Efektif

Free Konsultasi

Kegiatan Yang Telah Berjalan

Alamat Cabang
Rumah Tahfidz Al-fatihah

1. Cabang Banyumanik

Jl. Tirto Agung 12A, Ruko Tembalang Walk, Pedalangan Banyumanik, Kota Semarang.

2. Cabang Cabang Gunungpati

Jl. Sekaran Raya (Depan Kampus UNNES Semarang), Sekarang, Gunungpati, Kota Semarang
(Tutup Sementara karena dampak pandemi)

3. Cabang Pedurungan 1

(Dua Rumah) Jl. Girimukti 2, 106 & 107, Tlogosari Kulon, Kota Semarang

4. Cabang Pedurungan 2

Jl. Sidomulyo II, no. 38, Mukhtiharjo Kidul, Pedurungan, Kota Semarang

5. Cabang Tembalang

Jl. Elang Raya, SD Saubari Bening Hati (Ruang Kelas), Tembalang, Kota Semarang

6. Cabang genuk

(Pondok khusus untuk anak yatim dan dhuafa) Jl. Ngablak Indah RT. 08, Bangetayu Kulon, Genuk, Semarang 

7. Asrama Guru Tahfidz 1

Jl. Kawung II No. 12, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang.

8. Asrama Guru Tahfidz 2

Jl. Parangsarpo 9 No. 50 RT. 06 RW.13, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang

9. Kantor

Jl. Tejokusumo II, No. 13, Mukhtiharjo Kidul, Pedurungan, Kota Semarang
thumb zakat

Rekening Bank Rumah Tahfidz Al-fatihah

2525003777 a.n Rumah Tahfidz Al-Fatihah

0801375141 a.n Rumah Tahfidz Al-Fatihah

0819451024 a.n Rumah Tahfidz Al-Fatihah

1360002220603 a.n Rumah Tahfidz Al-Fatihah

7126822027 a.n Rumah Tahfidz Al-Fatihah

5010113355 a.n Rumah Tahfidz Al-Fatihah

100601000325562 a.n Rumah Tahfidz Al-Fatihah

1042584847 a.n Rumah Tahfidz Al-Fatihah

Barcode e-wallet

Bisa Digunakan Untuk Go-pay, OVO, Link Aja, Dana, Shopee Pay

zakat bc

NB:
Zakat yang masuk melalui campaign ini akan kami input secara offline di campaign zakat kitabisa dengan link kitabisa.com/campaign/zakatalfatihah yang terintegrasi dengan BaznasHub by BAZNAS.